Psychoterapia jest metodą pomocy psychologicznej, w której wiedza i doświadczenie psychoterapeuty służy poszerzaniu świadomości pacjenta, poprawie jego funkcjonowania i zmniejszeniu jego cierpienia.
Zaprasza do poszukiwań nowych sposobów rozumienia siebie i rozumienia swoich problemów.

Proces, którym jest psychoterapia, może zawierać między innymi: