Warsztaty psychologiczne są miejscem, gdzie uczestnicy pracują na własnym doświadczeniu przy pomocy trenerów ćwiczą nowe umiejętności. Osoby zachęcane są do aktywnego udziału w zajęciach. Polega to na wykonywaniu zaproponowanych ćwiczeń a następnie analizie towarzyszących im zachowań, myśli i emocji. Warsztaty stwarzają przestrzeń, aby uczestnicy mogli dokonać racjonalnej refleksji nad sobą i swoimi trudnościami we własnym życiu. Umożliwiają uczestnikom dzielenie się własnym doświadczeniem i wzajemne wspieranie się. Pomagają uświadomić sobie własne zasoby, silne strony. Podkreślają siłę i potrzebę wsparcia społecznego – by osoby mogły doświadczyć wzajemnej akceptacji i poczucia zrozumienia od innych członków grupy.

Proponowane tematy warsztatów: